Výstavba terminálu započne ještě letos

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 10 měsíců a 21 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Ve středu 2. srpna město zveřejnilo oznámení o zahájení zadávací řízení na veřejnou zakázku „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“. Lhůta pro podání žádosti o účast na dodávce akce s předpokládanou cenou necelých 47 milionů korun bez DPH končí 21. srpna. Do dalších tří týdnů dojde k otevírání obálek s nabídkami. Akce je spolufinancována Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. To je také hlavní důvod, proč se město snaží urychlit veškerá řízení, týkajících se zahájení výstavby. Kompletně totiž musí celá výstavba být podle podmínek dotace ukončena nejpozději do 31. srpna 2018.

Se zahájením výstavby de facto zcela nového dopravního terminálu uvažuje město k datu 1. listopadu 2017 a dokončení k 31. červenci 2018. Během této doby musí vybraná dodavatelská firma stihnout prakticky srovnat současné autobusové nádraží se zemí, a to včetně panelového parkoviště v jeho jižní části. Následně pak vybudovat odbavovací halu, zastřešená příjezdová a odjezdová stání, parkoviště pro 32 automobilů, technologická zařízení a technickou infrastrukturu. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou také asfaltové vozovky s bezbariérovými trasami, dlažby, veřejné osvětlení a sadové úpravy včetně zatravnění ploch a vysazení alejových stromů.

Podle aktuální zadávací dokumentace bude prosklená odbavovací hala dvoupodlažní o přibližných rozměrech 30 krát osm metrů. Přízemí haly bude sloužit cestujícím, první patro pak personálu. Přízemí haly bude cestujícím poskytovat všestranný servis, kromě čekárny nabídne také prodej rychlého občerstvení pomocí automatů, hygienická zařízení, WC pro invalidy, boxy pro úschovu zavazadel a samostatnou místnost pro úschovnu kol. Prostřednictvím informační tabule budou cestující informováni o pravidelných příjezdech a odjezdech autobusových linek. Do patra je pak situována kancelář dispečera a komplexní zázemí pro řidiče včetně kuchyňky a hygienického zařízení.

Na odbavovací halu navazují na jedné delší straně dvě zastřešená výstupní stání, na opačné straně haly pak ve čtyřech pruzích šest zastřešených a jedno nezastřešené nástupiště. Změní se i výjezdy autobusů z dopravního terminálu, ty budou nově vyjíždět do ulice Pod Potoky a dále u mostu ulicí Nádražní do linkami požadovaných směrů. V těsné blízkosti terminálu je navrženo parkoviště pro 32 osobních automobilů, z nich jsou dvě stání vyhrazena pro invalidy a dvě pro TAXI. Hlavní příjezd na parkoviště bude přímo z ulice Nádražní (současný výjezd linkových autobusů), vedlejší vjezd a výjezd z parkoviště bude možný také z ulice Pod potoky.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------