V muzeu proběhne v pátek křest knihy

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 1 roku, 5 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Městské muzeum Sedlčany přichystalo na páteční odpoledne 23. června slavnostní křest knihy „Sedlčanské paměti ze 17. století“. Kniha od autorek Šárky Maškové Janotové a Marie Tošnerové vznikla jako publikace přibližující historii města od počátku jeho osídlení až po první čtvrtinu 18. století. Uvedené časové období bylo vybráno s ohledem na nejstarší sedlčanské paměti, jejichž edice je nedílnou součástí a důvodem sepsání této publikace. Zmiňované paměti začaly vznikat roku 1650 a posledním datovaným zápisem byla poznámka z roku 1716.

„Autorem většiny zápisů byl zdejší měšťan, mydlář a knížecí rychtář Jan Procházka. S osobou Jana Procházky a jeho rodiny se proto lze v patřičném rozsahu na stránkách knihy setkat. Starším dějinám města Sedlčan se v minulosti věnovalo několik autorů, samostatně však doposud zpracovány nebyly. Jedním z důvodů je i nedostatek a nedostupnost písemných pramenů, jelikož část městského archivu je součástí rodinného archivu Lobkowiczů, který není badatelsky standardně zpřístupněn,“ uvedl David Hron, ředitel muzea.

Vydání edice Procházkova rukopisu má tento historický pramen zpřístupnit široké veřejnosti. Kontextuální informace k jeho zápisům má čtenáři podat část zabývající se historií města Sedlčany, která v takovémto rozsahu vyšla poprvé. Jelikož se autorky snažily podat co možná nejkonkrétnější informace o životě ve městě, tvoří součást knihy nejrůznější soupisy obyvatel Sedlčan ze 17. století. Slavnostní představení publikace se uskuteční v pátek 23. června od 17 hodin v budově Městského muzea Sedlčany.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------