Cihelák: kudy tudy cestička letos neplatí

 

Les na Cihelném vrchu se letos ze zimního spánku probudil o něco dřív. Dospat ho nenechali pracovníci technických služeb, kteří se překvapivě vrhli na opravu léta zarostlé cesty, která kdysi protínala les a sloužila mnoha lidem k procházkám. V posledních létech však vinou vykácení stromů a prosvětlení lesa (a v neposlední řadě i nezájmem města coby majitele) zarostla divokým ostružiním tak, že nejen v létě bývala téměř neschůdná. Ti, kteří tudy i přesto chodili (a nebylo jich moc) se poznali podle toho, že v rukou mívali zahradnické nůžky nebo alespoň nože a pravidelně si klestili cestu podobně jako onen princ, co se rozhodl vysvobodit princeznu Růženku.

Nově kamenným prachem opravená lesní cesta – foto: Ladislav Havel

To už je však od letošního brzkého jara minulostí, teď les protíná široká cesta z dusaného drobného kameniva v kombinaci z kamenným prachem. Tuším, že se této konstrukční vrstvě říká makadam, ale třeba se mýlím. Přesně to určitě vědí projektanti, kteří se tímto způsobem vrhli na zušlechťování lesa a budování lesoparku na Cihelném vrchu. Osobně na mě ta cesta působí hodně nepřirozeně, notabene když nově proťala i spodní část lesoparku, kterou kdysi začal budovat a stále s citem pro přírodu buduje pan Martin Čihula.

Lesopark budovaný panem Čihulou 2017 – foto: Ladislav Havel

Prostě místo pravidelného vysekávání travní cesty teď bude tento prostor protínat (a možná někdo stejně jako já dodá hyzdit) cesta z kamenného prachu. Dost často cítím potřebu o přírodě přemýšlet, chápat její procesy, zkoumat ji a nikoliv ji přetvářet k obrazu svému, tak jak se to v posledních desetiletích děje. Jestli pak si někdo například všiml, že rozšířením cesty zasáhl i do mraveniště, které léta stávalo na okraji lesní cesty? A víte, že na lesním svahu pod cestou roste ve velkém divoká varianta pažitky nebo lidově „šnytlíku“? Od klasické pažitky se liší především tím, že je hodně aromatický. Už teď jej tam můžete ochutnat. No, nechme se překvapit, s čím nás ještě v lese na Cihelném vrchu překvapí město a jeho projektanti lesoparku…

 
---------------------------------------------------------------------------------------------