Současné počasí vyhovuje růstu hub

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 2 roků, 9 měsíců a 25 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANSKO – Na rozdíl od minulého léta, kdy v tuhle dobu panovalo sucho a tropická vedra, je letošní letní počasí daleko příznivější k růstu hub. Současné střídání teplých slunečních dnů s častými a vydatnými srážkami houbám svědčí. O tom se už přesvědčil nejeden houbař, který vyrazil do hlubších okolních lesů. Samozřejmě úroda zatím není taková, jako v podzimních měsících, ale najít se nechají už i smrkové hříbky. A hub v lesích by mohlo v prvních dvou srpnových týdnech přibývat. Skalní houbaři tak odhadují podle toho, jak je v lesích mokro a přičítají to také tomu, že „Měsíc půjde nahoru“.

Stále totiž platí, zkušenými mykology ověřené pravidlo, že Měsíc houby vytahuje ze země. Ve skutečnosti Měsíc vytahuje ze země vláhu, která tak podporuje růst podhoubí ve vyšších vrstvách půdy. Některé houby pak opravdu rostou až o pětinu rychleji, než „když jde Měsíc dolů“. Momentálně se v lesích dají sbírat hřiby hnědé, dubáky, křemenáče a pod břízami lze zahlédnout kozáky. Na vlhkých okrajích lesů v mechu také klouzky, na vyhřátých travnatých místech pak i bedly. Chce to však hledat, nebo „mít svá místa“. Rostou také muchomůrky růžové (lidově masák), u těch je však dbát opatrnosti. Objevuje se totiž i smrtelně jedovatá muchomůrka panterová.

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!