Závěr roku bude v sedlčanském muzeu patřit tradiční výstavě betlémů

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 10 měsíců a 8 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Závěr letošního roku v sedlčanském muzeu bude patřit výstavě tradiční betlémů pocházejících z blízkého okolí, které vytvořili regionální tvůrci. „Betlém nebo též jesličky je plastické zobrazení scény narození Ježíše Krista. Ústřední téma je Svatá rodina, Panna Maria a svatý Josef v nuzném chlévě pečující o právě narozeného Ježíška, který leží na seně v jesličkách. Scéna bývá doplněna i zvířaty (vůl, oslík, ovce i jiná) a případně andělem. Betlémy byly a jsou vytvářeny z nejrůznějších materiálů: dřevěné, keramické, papírové, perníkové aj.,“ uvádí Wikipedie.

Součástí vernisáže bude křest nové publikace „Vodní mlýny Sedlčanska na prahu modernizace“ Autorka Šárka Mašková Janotová se zaměřila na provoz mlýnů z hlediska jejich hospodářství a probíhající modernizace. Publikace má přehledný charakter katalogu mlýnů bývalého sedlčanského soudního okresu v období industrializace – postupuje podle jednotlivých vodních tocích od pramene.

„Zohledněny jsou zde také mlýny, které se nacházely na hranici sousedních okresů, ovšem svým provozem či historickým vývojem souvisely s obcemi na Sedlčansku. Publikaci vydává Městské muzeum Sedlčany. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 8. prosince v 18 hodin a potrvá do pátku 5. ledna příštího roku,“ sděluje David Hroch, ředitel muzea.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------