Město zvažuje rekonstrukci koupaliště

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 5 roků, 4 měsíců a 30 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Vybudovaní krytého plaveckého bazénu ve městě nepřipadá pro svoji finanční náročnost v úvahu, proto se zastupitelé vracejí k myšlence zrekonstruovat původní koupaliště.  Kdysi v letních měsících obyvateli i návštěvníky města hojně vyhledávané sedlčanské koupaliště je totiž už dvě desetiletí uzavřené z důvodu zcela prostého: v lokalitě stále chybí dostatečný zdroj kvalitní vody. Všechno je zatím ve stádiu úvah, záleží na tom, jak dopadne městem zadaná studie na tuto rekonstrukci a jak dalece by bylo město schopno de facto vybudování nového moderního koupaliště ufinancovat. Poslední studie, která údajně byla na rekonstrukci původního, rozměry atypického bazénu koupaliště zpracovaná v polovině devadesátých let, hovořila o částce souměřitelné s výstavbou krytého plaveckého bazénu.

„Studie má být hotova do konce ledna, poté budeme co se týká rekonstrukce koupaliště moudřejší a uvidíme co dál. Bude-li plánovaná cena rekonstrukce finančně přijatelná, teprve pak bychom zadali vypracování projektové dokumentace. Finanční náklady na opravu areálu koupaliště určitě nebudou v jednotkách milionů korun, ale v desítkách,“ řekl místostarosta města Ing. Miroslav Hölzel. Prakticky by bylo nutné nejdříve starý kamenino-betonový bazén vybagrovat, dovést do těchto míst vodovodní potrubí s pitnou vodou a akci mít finančně pokrytou. Teprve pak by bylo možné začít s výstavbou úplně nového venkovního koupaliště s bazény a dalším potřebným zázemím.

Sedlčanské přírodní koupaliště s původně kamenným bazénem bylo vybudováno místními občany na začátku čtyřicátých let minulého století v klidové oblasti na severovýchodním okraji města. První záznamy o jeho výstavbě pocházejí z roku 1939 kdy velikost bazénu (asi 70 x 30 metrů) byla plánována přibližně pro 500 osob. Jako zdroj vody koupaliště využívalo potůček s tehdy poměrně velkým průtokem  tekoucí od osady Vítěž do potoku Mastník. Rozsáhlé budování meliorací v sedmdesátých létech zavinilo omezení průtoku a v horkých letních dnech pak téměř jeho vysychání. To často vedlo především v době školních prázdnin a dovolených k uzavírání koupaliště z důvodů nedostatku kvalitní vody v bazénu. V osmdesátých létech byla městem nad areálem vybudována další studna, ale ani ta nedokázala plně pokrýt potřebu vody. Definitivně bylo koupaliště pro veřejnost uzavřeno v první polovině devadesátých let, od té doby slouží celý areál příznivcům Petrova cechu, nádrž bazénu pak jako chovný rybník.

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!